Vo svete betónu je príliš veľa zmien...
Radi sa s Vami podelíme o naše skúsenosti
 • viac informácií
 • Vážení zákazníci,
  online obchod je vo výstavbe, spustíme ho čoskoro

  Aktivity • výroba tlakových rúr z PVC Ø 90, 110, 160 mm pre prevádzkové tlaky 0,6 ; 1,0 a 1,6 MPa
 • výroba kanalizačných rúr z PVC
 • výroba tlakových hadíc z HDPE
 • zváranie plastov
 • obchodná činnosť s celým sortimentom spojovacieho materiálu z PVC, rPE a liatiny na realizáciu vodovodných a kanalizačných sietí
 • služby, hlavne v oblasti realizácie verejných vodovodov a kanalizácií
 • realizácia ekologických stavieb
 • inžinierska činnosť
 • nákladná a medzinárodná automobilová doprava
 • výroba betónových prefabrikátov
 • výroba a transport betónu s celoročnou prevádzkou
 • požičovňa autočerpadla betónu
 • prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií:
  ROZHODNUTIE URSO: IBV Galanta, NSO Galanta - Cankova záhrada
  ROZHODNUTIE URSO: IBV Galanta - Východ, IBV Šaľa - Dostihová dráha
 • certifikáty:
  EN IS0 9001:2015, EN IS0 14001:2015, EN IS0 45001:2018
  Politika kvality, environmentálna politika, politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Sortiment  Kapitola A
  Vlastné výrobky

  Kapitola B
  UNIDELTA – Tvarovky na PEHD rúry, Navrtávacie pásy

  Kapitola C
  Revízne a čistiace šachty

  Kapitola F
  VIKING JOHNSON – Spojovacie a opravárenské výrobky

  Kapitola G
  GEBO spojky na oceľové potrubia

  Kapitola H
  FRIALEN – Elektrotvarovky, tvarovky na tupo, prístrojová technika