30 rokov skúseností

Spoločnosť AQUAMONT spol. s r.o. bola založená v roku 1991 so zameraním na výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií. Svoje pôsobenie sme postupne rozširovali v oblasti stavebníctva. V súčasnosti ponúkame naše služby v nasledovných činnostiach:

  • Výstavba inžinierskych sietí, vodovody, kanalizácie, plynovody
  • Výstavba spevnených plôch a komunikácií
  • Veľkosklad vodárenského materiálu
  • Výroba a doprava betónových zmesí (transportbetón)
  • Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, V1, K1
  • Prevádzka dočasnej skládky pre zeminu, betónový a bitúmenový odpad


Naše certifikáty