​Už viac ako 15 rokov vyrábame široký sortiment vlastných betonových výrobkov z certifikovaných betónových zmesí v našom areáli v Matúškove.
Hlavnými prvkami našej výroby sú vodomerné a kanalizačné šachty, cestné panely a oporné steny. V prípade potreby zabezpečíme výrobu podľa požiadavky zákazníkov.


Vodomerné šachty

​Vodomerné šachty sú vyrábané v štyroch veľkostiach z vybroliateho armovaného betónu v rozmeroch:
 • 0,9 x 1,2 x 1,5 - pre domové prípojky s meradlom
 • 1,2 x 1,5 x 1,5
 • 2,0 x 1,5 x 1,8
 • 3,0 x 1,5 x 1,8
Šachty môžu byť vyrobené v rôznych výškových variantoch podľa požiadaviek zákazníka. Zabezpečujeme montáž, dodávku aj osadenie vodomerných šachiet. Pre osadenie je potrebná mechanizácia. Príslušenstvo:
 • Poklop (oceľový, liatinový, betónový)
 • Vyrovnávajúci prstenec vstupného otvoru, 10, 15 cm
 • Rebrík oceľový
 • Stúpadlá poplastované

Kanalizačné šachty

​Kanalizačné šachtové dná sú vyrábané z vybroliatého vodostavebného betónu pevnosti C 30/37. Sú opatrené otvormi pre svetlosť rúr DN 150 – 400. Rozmery:
 • vnútorný priemer: 1000 mm
 • hrúbka steny: 150 mm
 • výška: 600 – 1000 mm
 • váha: cca 1300 kg
Príslušenstvo:
 • Poklop (liatinový, betónový)
 • Vyrovnávajúci prstenec ϕ 600/100, 150 mm
 • Betónová skruž ϕ 1000/250, 500, 1000
 • Prechodová skruž (kónus) ϕ 600/1000/350, 650
 • Stúpadlá poplastované

Betónové bloky

Rozmery:
 • 600-1800 x 600 x 600 mm
 • 400-1600 x 400 x 400 mm
Použitie: oporné steny, boxy

Cestné panely

Rozmery:
 • 3000 x 2000 x 150 mm

Prefabrikované oporné steny

Rozmery:
 • výška 2000 - 3175 mm
 • pôdorysné rozmery 1500 x 1500 mm
Použitie: skladovanie sypkých materiálov (kamenivo, zemina) a poľnohospodárskych produktov

Stenový a klenbový systém

Rozmery:
 • 3000 x 1000 x 1500 mm
Použitie: pivnica

Kontaktná osoba

Szilárd Perleczký
Tel.č.: 031/782 6077
e-mail: prefa@aquamont.sk