​Zabezpečujeme výrobu a dopravu čerstvej betónovej zmesi. Výrobná kapacita betonárne je 60m³ za hodinu v celoročnej prevádzke.
Pre dopravu a čerpanie transportného betónu slúžia vlastné vozidlá, autodomiešavač 7m³ a autočerpadlo s dĺžkou ramena 36m.
Ponúkame predaj a dovoz ťaženého kameniva rôznych frakcií, piesku aj ornice.
Vykonávame zber stavebného odpadu.


Betóny podľa STN EN 206-1

C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37
Betón sa používa pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb. Betóny podľa STN EN 206-1

Vodostavebný betón

Betón pre vodotesné konštrukcie s maximálnou hodnotou priesaku do 50mm

CB III Betón

Betón sa používa pre cementobetónové kryty ciest II. a III. triedy, zberné miestne komunikácie a parkoviská pre nákladné vozidlá

Kontaktná osoba

Ján Forgács
Tel.č.: 0915 750 005
e-mail: pappova@aquamont.sk