Počas nášho dlhoročného pôsobenia v oblasti stavebníctva máme za sebou množstvo realizovaných stavieb


Vodné stavby

 • Vodovod - výstavba, rekonštrukcia
 • Kanalizácie
 • Vodovodné a kanalizačné prípojky
 • Čistiarne odpadových vôd
 • Stavby na odvodnenie a zavlažovanie
 • Protipovodňové stavby

Pozemné stavby

 • Zakladanie stavieb
 • Spevnenie plôch
 • Nové stavebné obvody
 • Betónové a asfaltové komunikácie

Ostatné

 • Skládky
 • Športové ihriská
 • Montáž vodomerov
 • Zváranie plastov a PVC fólií
 • Prečerpávacie stanice
 • Domové prečerpávacie šachty

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Pulen
Tel.č.: 031/782 6077
e-mail: eva@aquamont.sk